Mikä on Joemopa?

Joemopa Joensuun moottoripajan tuki ry Moottoripaja Nuori Kirkko ry Taustaa

Avataan hieman Joensuun moottoripajan, eli joemopan taustaa

Idea on tarjota, kuten moottoripajojen nettisivuilla, www.moottoripaja.fi, kerrotaan, nuorille mielekästä, ohjattua ja turvallista tekemisen mahdollisuutta erilaisten vehkeiden parissa. Ikähaitari kohdeyleisölle on noin 14-25-v, mutta se ei ole niin tarkkaa, kiinnostus toimintaan riittää.

Moottoripajatoiminta on:

Toiminnan sisältöihin kuuluu liikennekasvatus, kouluopintojen tukeminen, syrjäytymisen ehkäisy, sosiaalinen vahvistaminen ja nuoren kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen.

Työskentelyä nuoren hyväksi.

Moniammatillista yhteistyötä.

Päihteetöntä ja turvallista.

Räätälöityä tukea.

Elämän todellisuutta rasvamontusta käsin.

Matalan kynnyksen kohtaamisia.

Luottamusta.

Itsensä löytämistä.

Tulevaisuuden pohdintaa.

Elämänhallinnan opetusmateriaalia.

Pajaohjaat toimivat Joensuussa vapaaehtoispohjalta. Taustalla on tuki Joensuun seurakuntien erityisnuorisotyöltä, joka osallistuu nuorisotyönohjaajan työpanoksella pajan toimintojen pyöritykseen.

Joemopan toimintaa rahoitetaan kokonaisuudessa yhteistyökumppanien tuella, lahjoituksilla ja eri tahoilta saatavalla hankerahoituksella. Tätä hallinnoimaan ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi perustettiin 4.12.2019 Joensuun Moottoripajan tuki ry.